Domovní čističky odpadních vod

  • slovenský výrobek
  • čistička testovaná a certifikovaná v Německu (PIA Aachen)
  • působíme ve více než 20 zemích (např. Francie, Německo, Česká republika…)
  • používáme jedinečnou a patentovanou technologii VFL
  • certifikát v smyslu Evropské normy EN 12566-3: 2005 + A2: 2013
  • záruka 10 let na vodotěsnost pláště
  • tloušťka stěny ČOV 8 mm garantuje vysokou statickou stabilitu a dlouhodobou životnost
  • uzamykatelný kryt s nerezovými zámky
  • jednoduchá montáž

kvalitní záruční a pozáruční servis v rámci celé České republiky

19 let na českém trhu

NEVÁHEJTE !!!!

Kvalitní certifikované plastové

čističky odpadních vod

bezplatné uskladnění až na 6 měsíců

Domovní ČOV typ AT 6

Jedinečný 6ti komorový systém

2 stupně recirkulace

Nástavec ČOV AT 6 /300 (500 mm ode dna přítokového potrubí)

Dmychadlo Secoh                                                                  

Propojovací hadice  (délka 5m)

Uzamykatelný UV stabilizovaný kryt                                     

Akumulační zóna

VHODNÉ PRO 2-5 OBYVATEL

ČOV skladem – ihned k odběru

 

Cena čov AT6 – bližší informace v cenové nabídce

Akumulační zóna 180 l/hod

Čistička AT 6 je doplněná o akumulační zónu objemu 180 l /hod splňuje nejpřísnější požadavky Evropské Unie na limity vyčištěné vody, chod ČOV je stabilní, nároky na obsluhu a provozování jsou minimální (frekvence odkalení cca 1 x za rok).

Princip akumulace:

V okamžiku, kdy vypustíte vanu, do čističky odpadních vod v průběhu krátké chvíle nateče velké množství vody (za 3 minuty cca 150 l vody). Akumulační zóna tuto vodu zadrží a uvolňuje ji postupně několik desítek minut. Tím je zabezpečeno, že nárazově přitékající voda neznehodnotí procesy v ČOV a nedojde ani k vyplavování aktivního kalu.

Osazení domovní ČOV AT 6

Rozměry:

průměr 1,35 m a výška 1,8 m, standardní nátok a odtok DN 125 mm

Čištění ČOV

Odpadní voda natéká do ČOV gravitačně. Dmychadlo je umístěno v objektu mimo ČOV (garáž, sklep, technická místnost) nebo v šachtě na dmychadlo, ne však dále jako 5 m. Vzduchová hadice je z objektu, kde je dmychadlo umístněné, do ČOV vedené ochranným potrubím DN 50, které zabraňuje jejímu mechanickému poškození, nebo zlomení. V čističce voda protéká nejprve neprovzdušňovanou zónou, kde dochází ke zvyšování koncentrace aktivního kalu, probíhá tu mechanické předčištění a odbourává se dusík. Z neprovzdušňované zóny voda natéká do provzdušňované zóny, kde za neustálého provzdušňování dochází
k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Dále voda natéká do separace, kde dochází k jednoduché a rušené sedimentace a současně se v této sekci odseparuje vyčištěná voda na hladinu, odkud gravitačně odtéká z ČOV.

Čističky odpadních vod jsou vybaveny unikátním patentovým zařízením na akumulování nárazově přitékajících odpadních vod.

TECHNICKÝ POPIS

Celoplastová čistírna odpadních vod typu AT pro 6 – 20 ekvivalentních obyvatel (EO) patří konstrukcí a velikostí do kategorie malých, mechanicko – biologických domovních ČOV. ČOV AT biologicky odstraňuje organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku na garantovanou úroveň podle platných norem a předpisů v ČR, SR a EU a vytváří podmínky pro biologické odstraňování fosforu. Pro 1 EO se počítá s denní produkcí odpadních vod 135 l / osoba / den a produkcí znečištění v jednotkách BSK 60 g / osoba / den. Výchozím podkladem pro návrh a umístění ČOV jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování, orgánů státní vodní správy a zejména požadavky na ukazatele přípustného stupně znečištění vypouštěných odpadních vod podle norem a předpisů platných v ČR zejména Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ČOV splňuje: ČSN 75 6402, ČSN 75 0905 a ČSN EN 12566-3.

ČOV AT slouží k čištění odpadních vod především tam, kde není možné, anebo výhodné, připojit zdroj odpadních vod na kanalizační systém.

Technologické parametry

Garantované a běžně dosahovatelné parametry na odtoku z ČOV

Parametr Garantované parametry v souladu NV č.57/2016 Sb. Minimální požadovaná účinnost podle NV č.401/2015 Sb. Průměrně dosahovaná účinnost
BSK5 30 mg/l 85% 97,2%
CHSK 130 mg/l 75% 93,6%
NL 30 mg/l 95% 97,1%
NH4-N 20 mg/l 80% 99,4%
Pcelk 8 mg/l 80% 80,2%

Technické parametry

Tabulka rozměrů: Kruhová nádrž AT 6 – 20

Typ Rozměry nádrže Přítok / Odtok
Průměr
[mm]
Výška
[mm]
Vpřítok
[mm]
Vodtok
[mm]
DNpotrubí
[mm]
AT06 1400 1800* 1300 1150 125/125
AT08 1400 2200* 1700 1500 125/125
AT10 1750 2200* 1500 1250 125/125
AT12 1750 2200* 1700 1500 125/125
AT15 2050 2200* 1700 1500 150/150
AT20 2050 2700* 2200 2000 150/150
* – výška reaktoru včetně nádstavce 500 mm ode dna přítokového potrubí

Naše realizace

Doplnky k ČOV

Mikroprocesorové zařízení ČOV – AQC Basic   

Řídící jednotka, Manuál provozování
Mikroprocesorové řízení chodu ČOV je automatické řízení množství vzduchu dodávaného do čističky. Reguluje jednotlivé technologické procesy probíhající v ČOV, automatizuje, zjednodušuje a zlevňuje provozování, případný servis ČOV je možné vykonávat částečně i telefonicky.
Řídící jednotka se jednoduše zasune do zásuvky a koncovka přívodního kabelu od dmychadla se zasune do řídící jednotky – tím je instalace dokončená. . Návod na obsluhu řídící jednotky je součástí odevzdávané dokumentace ČOV.

 

Šachta na dmychadlo

PP nádrž (průměr x výška, 600 mm x 400 mm)
Gumové těsnění DN 50
Kryt – PP UV stabilizovaný, uzamykatelný
Šachta na dmychadlo slouží na umístění dmychadla. Je vhodné osadit ji co nejblíže k ČOV, čím se zabezpečí nejvyšší tlak dodávaného vzduchu. Dmychadlo je bez problémů přístupné, lehce kontrolovatelné a servisovatelné.

 

Nástavec ČOV AT    po 10. cm

– pro hloubku osazení ČOV více než 1800 mm
– výška od 10 cm do 200 cm

 

Osazení ČOV do připraveného výkopu      

Uložení ČOV do jámy na základovou betonovou desku, bez výkopových prací
Napojení ČOV na přítokové a odtokové potrubí
Napojení dmychadla na rozvod vzduchu
Napuštění ČOV čistou vodou . . . . . . . . . médium zabezpečí zákazník
v případě, pokud osazení není vykonávané současně s dovozem ČOV, účtuje se doprava na osazení

 

Uvedení ČOV do provozu 

Zaočkování ČOV aktivním kalem
Zkontrolování nastavení ČOV, doregulování v případě, pokud spuštění není vykonané současně s dovozem a osazením ČOV
Proškolení majitele

 

Doprava ČOV    

Doprava a vyložení ČOV na místo stavby