Zpracování dešťové vody, poklopy

Do kanalizace se dešťová voda většinou vypouštět nesmí, protože ředí ostatní splašky a tím je ztížená její filtrace v čističkách. Většina měst a obcí dešťovou kanalizaci postrádají, proto vám nabízíme alternativní řešení.

Systém pro využití užitkové vody

Průměrná spotřeba pitné vody na osobu je přes 110 litrů denně, ale na přibližně polovinu činností stačí voda užitková (dešťová). Mezi hlavní činnosti, kde můžete dešťovou vodu využít, patří zalévání zahrady, praní prádla, WC, uklízení a mnoho dalších.

Není mnoho činností, kde je potřebná nejkvalitnější voda. Tam, kde s vodou přicházíme osobně do styku, jako například vaření, pití, umývání nádobí a tělesná hygiena je potřebná voda pitná. Ale na činnosti jako praní, splachování na WC, zalévání zahrady a uklízení je možné použít vodu užitkovou (dešťovou).

MIMOŘÁDNÁ AKCE

na všechny druhy produktů

 při objednání do

 30. 6. 2024

ZDARMA

DOPRAVA + POKLOP + VSTUPNÍ KOMÍN 25 cm

Automatický čerpací systém dešťové vody

Systém je plně automatizovaný. Při poklesu tlaku v hadici se automaticky zapne čerpadlo. Používáme jen profesionální čerpadla, které mají v sobě zabudovaný tlakový spínač (hydrokontrola), dále obsahují zpětnou klapku a ochranu proti běhu na sucho. Díky těmto technologiím se nikdy nebude voda vracet zpět do nádrže a čerpadlo se nemůže spálit díky běhu na sucho. Instalace je taktéž velmi jednoduchá stačí připojit 220V a hadici, a systém je možné ihned používat.

Součástí vybavení nádrže na dešťovou vodu s čerpadlem:

 • Profesionální čerpadlo s výtlakem do 20 nebo 48 metrů. Čerpadlo obsahuje přítokový spínač (hydrokontrola). Dále zpětnou klapku a ochranu proti běhu na sucho.
 • Koš – slouží pro zachytávání nečistot, které by jinak vtékali z okapu do žumpy.
 • Výtlak z nádrže – průměr výtlaku je 32 mm
 • Přítokové a odtokové hrdlo – standard průměru přítoku a odtoku je DN 125 (lze změnit na přání) – není v ceně VOD
Čerpací systém Typ čerpadla Dopravná výška (m) a max.tlak (bar) Výkon (l/h) Cena
s DPH
VOD 3 230V / 500W Gardena 20m                 2 3 960 12 690,-
VOD 2 230V / 1 100W LEO 48m                 2 5 800 16 300,-

Kde se využívá nádrž na dešťovou vodu.

Užitková voda se dá využít zejména pro zavlažování zahrad, trávníků a sportovišť, splachování WC a také jako voda do praček na praní . Dešťová voda má pro některé využití lepší fyzikální a chemické vlastnosti jako pitná voda.

Jak systém funguje:

Do nádrže natéká voda přes nátokové hrdlo. Z nátokového hrdla voda spádem padá do koše na zachycování nečistot. Tento koš je umístěn hned pod komínem a stačí ho občas jednoduše vytáhnout a vysypat. Voda z nádrže se odčerpává čerpadlem, které je umístěno na dně nádrže.

V čerpadle je zpětná klapka, která propouští vodu pouze jedním směrem, tedy voda se nemůže vracet zpět do nádrže i když čerpadlo odpojíte od elektrického vedení.
Čerpadlo obsahuje průtokový spínač, který při poklesu tlaku sepne čerpadlo, aby tlak vyrovnal. Tedy nikdy nemusíte zapínat čerpadlo, čerpadlo se automaticky sepne, když začnete odpouštět vodu.

Poslední částí čerpadla je ochrana proti běhu na sucho, která zabraňuje tomu, aby čerpadlo šlo na sucho. V nádrži se také nachází přepadový odtok, který odpouští vodu, když je nádrž plná, aby nedocházelo k jejímu přeplnění. Přepadový odtok můžete svést například do našeho vsakovacího systému nebo do kanalizace.

Jak systém zapojit:

V komíně nádrže je připraven prostup pro kabel, který se následně připojí do plastové krabice, kde je vyvedena potřebná kabeláž. Pomocí potrubí spojíte okap se vstupním hrdlem. Dále přepadový odtok odvedete do vsakovacího systému nebo kanalizace. Poslední částí je výtlak, který odvedete všude tam, kde budete chtít používat užitkovou vodu.

Filtrační šachty

Cena pitné vody z vodovodu stále roste. Využití dešťové vody na zahradě Vám může přinést značné úspory.

Užitková voda se dá využít zejména pro zavlažování zahrad, trávníků a sportovišť. Dešťová voda má pro některé využití lepší fyzikální a chemické vlastnosti jako voda pitná.

Filtrační šachty před nádrž – pro již usazené nádrže nabízíme filtr, který zamezí vstupu nečistot do žumpy.

Filtrační šachtu je prakticky možné umístit před jakoukoli žumpu. Z naší nabídky to mohou být nádrže samonosné, nesamonosné a dvouplášťové.

Filtrační šachty jsou tvořeny deskami 5 – 10 mm. Nádrž je dodávána včetně poklopu. Je třeba počítat s tím, že dodávaný poklop a víko jímky splňují pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení! Pokud potřebujete poklop na určité zatížení je třeba tento požadavek uvést samostatně. Šachty vyrábíme z polypropylenu (PP) tloušťky 5, 8 a 10 mm, který je vyhovujícím materiálem pro stavbu těchto zařízení. Vlastnosti desek z PP jsou houževnatost, tvarová stálost, svařitelnost.

Název Průměr (mm) Výška (mm) Hmotnost (kg) Cena
s DPH
Filtrační šachta 1,0 450 1000 15 5 680,-
Filtrační šachta 1,5 450 1500 20 5 990,-

Využití

Naše filtrační šachty před nádrž jsou řešením pro místa, kde už je usazena nádrž, a tak předělání nádrže na dešťovou vodu by bylo zbytečně nákladné. Tedy jednoduchým usazením před nádrž a následným napojením na vtok předěláte obyčejnou žumpu na nádrž, která slouží na dešťovou vodu a filtrační šachta bude zachycovat všechny nečistoty.

Výhody filtrační šachty

 • nízká hmotnost
 • dlouhá životnost
 • vysoká chemická a tlaková odolnost
 • jednoduchá montáž šachty
 • možnost propojení více nádrží
 • 100% těsnost

Součástí filtrační šachty je:

 • Plastová filtrační šachta
 • Koš – slouží k zachycování nečistot, které by jinak vtékali z okapu do žumpy.
 • Nátokové a přepadové hrdlo

Vsakovací nádrže

Do kanalizací se dešťová voda většinou vypouštět nesmí, protože ředí ostatní splašky a tím se ztěžuje její filtrace v čistírnách. Většina měst a obcí dešťovou kanalizaci nemají, proto vám nabízíme alternativní řešení.
Vsakovací nádrž funguje stejně jako vsakovací boxy, ale za třetinovou cenu.

Pod vsakovací nádrž je třeba udělat 15 cm betonové podloží. Do vsakovací nádrže se nasype 70cm kamínků frakce 50. Do výšky 70 cm se do výkopu dá geotextilie a nasypou se kamínky, stejně jako je na obrázku níže.

Nádrž Max objem
(m3)
Cena AKCE
Cena

s DPH
VJ 2 2,2 28 020,- 23 390,-
VJ 3 3,3 33 651,- 28 820,-
VJ 4,7 4,7 37 821,- 33 070,-
VJ 6 6,5 40 400,- 35 880,-
VJ 9
9,3 52 210,- 47 320,-
VJ 12 12,6 60 800,- 60 100,-

Součástí dodávky je:

 • vsakovací nádrž
 • poklop
 • 1 x vtok
 • Návod
 • Doprava po ČR ZDARMA

Uložení vsakovací nádrže:

 • 1. Pod vsakovací žumpu se udělá rovné betonové podlaží vyztužené kari sítí.
 • 2. Na beton se vloží nádrž. (Kolem nádrže se doporučuje zabetonovat i 10 cm spodního okraje, aby nedošlo k posunu nádrže)
 • 3. Po krajích výkopu se do výšky 70cm vloží geotextilie.
 • 4. Do nádrže se vsypávají kamínky frakce 50 mm a zároveň se kamínky obsypává i samotná nádrž – do výšky 70 cm.
 • 5. Zbytek nádrže se obsype pískem.
TYP Objem (m3) Průměr D (mm) Hlb. komína Va (mm) Hlb. nátoku Vb (mm) Hlb. odtoku Vc (mm) Hĺb. desky Vd (mm) Hmotnost (kg)
VJ-2 2,2 1400 250 445 495 1762 70
VJ-3 3,3 1700 250 445 495 1762 80
VJ-4,7 4,7 2050 250 445 495 1762 120
VJ-6 6 2050 250 445 495 2262 130
VJ-9 9 2500 250 445 495 2262 200
VJ-12 12 2600 250 445 495 2762 250

Poklopy

Kompozitní poklop A15 Js 600

pochozí do 2,5t

Název Vnější rozměry
(mm)
Hmotnost
(kg)
Poznámka Cena
s DPH
Kompozitní poklop A15 Js 600 770×40 13,5 2 nerezové šrouby 4 109 ,-
Kompozitní poklop A15 Js 600 s těsněním 770×40 13,5 2 nerezové šrouby 4 690 ,-
Kompozitní poklop A15 Js 600×600 745x745x40 11,5 2 nerezové šrouby 4 549 ,-

Kompozitní poklop B125 Js 600

pojízdný osobními auty

Název Vnější rozměry
(mm)

(mm)
Hmotnost
(kg)
Poznámka Cena
s DPH
Kompozitní poklop B125 Js 600 770×40 24 2 nerezové šrouby 4 249 ,-
Kompozitní poklop B125 Js 600×600 745x745x40 25 2 nerezové šrouby 4 990 ,-